UCJL08 Czech Literature of the 19th century

Faculty of Arts
Autumn 2019

The course is not taught in Autumn 2019

Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This literary-historical seminar in the bachelor study cycle is conceived in connection with a lecture on Czech literature of the 19th century. The content of the seminar will be reading and interpretation of selected works of Czech 19th century literature (the time frame is set at the end of the 18th century and dates back to the first decade of the 20th century). Emphasis will be placed on the placement of the interpreted works in the contemporary literary context, on familiarization with the key features of the dominant forms of literacy present in the time-varying literary field. It will also take into account the contemporary reception of selected works and their later literary-historical appreciation. In addition to canonical works, works of conventional and trivial excavation will also be mentioned. In interpreting the texts, emphasis will be placed on the application of the knowledge gained in propedeutically and literaristically oriented subjects (Introduction to Literature Studies, Theory of Literature I, II).
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to: make the selection of primary sources in convenient publications (critical ones) and the orientation in secondary sources as well as their independent work. At the end of the course students should be able to:
- enlarge their knowledge of issues concerning the 19th century of Czech literature;
- are familiar with specialized literature and methodology; - check their interpretative skills;
- are familiar with basic findings and methodological procedures of related disciplines;
- are able to apply acquired knowledge and skills when creating scientific texts.
Syllabus
 • This course is based on the interpretations of selected Czech works of poetry, fiction and drama written at the end of the 18th century and throughout the 19th century. Literary-theoretical knowledge and skills will be deepened and used to better comprehension of the literary-historical background in the 19th century. Special attention will be paid to issues of transformation of various genres and dominant literary styles and tendencies; period literary critical receptions will be also mentioned. Reflections of literature on the subject are part of the course.
Literature
  required literature
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  recommended literature
 • KREJČÍ, Karel. Literatury a žánry v evropské dimenzi : nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Edited by Marcel Černý - Vladimír Svatoň. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2014. 663 s. ISBN 9788087825037. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku [24503]. V Praze: Československý spisovatel, 1985. info
  not specified
 • TUREČEK, Dalibor and Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • HAMAN, Aleš and Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2010. 454 s. ISBN 9788074200052. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • Handbuch der literarischen Gattungen. Edited by Sandra Poppe - Sascha Seiler - Frank Zipfel - Dieter Lamping. Stuttgart: Alfred Kröner, 2009. xxvi, 772. ISBN 9783520841018. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana and Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století (Between Texts and Approaches. The National and Universal Aspects in the Czech Literature of the 19th Century). In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 pp. ISBN 80-86624-26-9. info
 • MOCNÁ, Dagmar and Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : lingvoliterární studie. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 331 s. ISBN 80-85639-84-X. info
 • NOVÁK, Jan Václav and Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. Edited by Vladimír Macura. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s. ISBN 8085787741. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Český román sklonku 19. století. Praha: Academia, 1967. info
Teaching methods
Seminars, 1½ hours per week; a reading of the disscus topic, a short oral presentation of reports, a written summary of the reports; a collective interpretation, class discussion, e-learning support.
Assessment methods
Assesment: essay and active participation in the discussions. Exam will be based on interpretation of historical development of particular period (to the extent of the textbook Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku), knowledge of recommended primary literature and analyses of the works read by student.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Seminář souvisí s přednáškou Česká literatura 19. století I a II, celý kurs je uzavřen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je splnění podmínek pro uzavření semináře.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Překlenovací kurs navazujícího učitelství pro posluchače z jiných fakult.

 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UCJL08