UCJXJ02 Seminář k magisterské diplomové práci II - jazykovědné

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Pavel Caha (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Pavel Kosek (přednášející), prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
Jarmila Vojtová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je vést studenta prostřednictvím pravidelných individuálních konzultací k vytvoření magisterské diplomové práce, jež bude splňovat požadavky kladené na tento typ textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zformulovat cíl, metodiku zpracování, osnovu a anotaci kvalifikační práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní didaktickou a pedagogickou literaturu podle tematického zaměření své práce;
navrhnout adekvátní metody sběru materiálu pro svou práci a na jejich základě sběr provést;
samostatně popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
navrhnout didaktické zpracování vybraného jazykového jevu pro středoškolskou úroveň;
napsat diplomovou práci tak, aby odpovídala požadavkům, které jsou na tyto práce kladené.
Osnova
 • Práce s odbornou, didaktickou a pedagogickou literaturou.
 • Dokončení sběru materiálu, jeho třídění.
 • Rozbor, interpretace a vyhodnocení shromážděného materiálu.
 • Didaktický pohled na danou problematiku.
 • Psaní jednotlivých kapitol práce, vyvození závěrů, tvorba anotace.
 • Přesnou osnovu kurzu stanovuje vedoucí práce na základě konzultací se studentem.
Literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce : praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vydání. Brno: Knihař, 2002. 223 stran. ISBN 8086292053. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJXJ02