UEV_04 Didactics of aesthetic education I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Želazková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Kristýna Rendlová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 18:00–19:40 N21
Prerequisites (in Czech)
NOW ( UEV_04cv Didactics of Aesth. Edu. I. )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámení s obsahy, cíli a metodami estetické výchovy. Aplikace poznatků v modelové lekci estetické výchovy i v konkrétních výchovně-vzdělávacích situacích.
Learning outcomes
Students completing the course will be able to:
1.) orient themselves in the various concepts and bases of art education  
2.) reflect contents, methods, forms and evaluation in the field of art education
3.) reflect current issues in the field of art education (multiculturalism, gender, etc.) and teaching in practice
4.) reflect implementation of forms of aesthetic education in the Czech Republic   (RVP, music school, leisure centers, further education, gallery and museum activities ...)
5th) reflect the difference between aesthetic activities and other educational (or therapeutic) action relate to art
6th) apply theoretical knowledge and information and own reading into specific educational situations in practice
Syllabus
 • The concept of art education: a possible conception and development
 • Individual approach to curriculum, different approaches to teaching art education
 • Working with the goals in art education
 • Teaching methods in art education
 • Development of creativity and creative work in art education
 • Evaluation of art education
 • Forms of art education (RVP, music school, leisure facilities, gallery and museum activities ...)
 • Current trends in art education (multiculturalism, gender, etc.)
 • Creating contents of aesthetic education: theoretical basis and practical issues
Literature
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy (Sketches of contemporary aesthetic education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 192 pp. ISBN 978-80-210-5616-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. info
 • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. (Actual issues of art mediation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • BERAN, Vít. Učím s radostí :zkušenosti, lekce, projekty. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 2003. 237 s. ISBN 80-86106-09-8. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole :východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 80-7178-262-9. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 8085808498. info
Teaching methods
Theoretical preparation
Assessment methods
Written exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_04