UEV_09 Didactics of aesthetic education II.

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Želazková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 18:00–19:40 N21
Prerequisites (in Czech)
NOW ( UEV_09cv Didactics of Aesth. Edu. II. )
Úspěšné absolvování Didaktiky estetické výchovy I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
1.) choose a theme of the aesthetic education unit in relation to needs and possibilities of the target group
2.) plan chronologically, didactically and organizationally the aesthetic education unit
3.) work with the goals of the education unit while planning, realizing and evaluating
4.) choose the most adequate methods and techniques from the broad range, in relation to the target group
5.)realize the aesthetic education unit
6.)reflect and evaluate one's and his colleagues' didactic activity
Syllabus
 • Procedure of preparation, realization and evaluation of the education unit
 • Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to the aesthetic category)
 • Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to the author)
 • Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to the work of art, way to the informed reception)
 • Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to the epoque, movement, group) Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to creation)
 • Realization and evaluation of the exemplary lesson by the students (theme: way to syncretism aesthetic perception)
Literature
 • BERAN, Vít. Učím s radostí :zkušenosti, lekce, projekty. Vyd. 1. Praha: Agentura Strom, 2003. 237 s. ISBN 80-86106-09-8. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
 • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0. info
 • HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázka zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. (Actual issues of art mediation.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 190 pp. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, s. ISBN 978-80-210-4371-8. info
 • CHLUP, Otokar and Antonín SYCHRA. O estetické výchově : Vědecká estetika a estetická výchova (Obsaž.). 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1956. 76 s. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • SPOUSTA, Vladimír. Umění jako prostředek výchovy ve volném čase. Kapitola 3. In Spousta, Vladimír, et al. Metody a formy výchovy ve volném čase. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. p. 26-37. ISBN 80-210-1275-7. info
 • UŽDIL, Jaromír and Igor ZHOŘ. Výtvarné umění ve výchově mládeže [Uždil, 1964]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 352 s. ISBN 9788024718651. info
 • ZHOŘ, Igor. Výtvarná výchova v projektech. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1997. 87 s. ISBN 80-85808-49-8. info
Teaching methods
theoretical preparation, presentation of student projects and their group reflection
Assessment methods
submission of the complete realization plan of the education unit and its realization before the agreed deadline
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/UEV_09