UEV_11 Application of the RWCT programme (Reading&Writing for Critical Thinking) in aesthetic education

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Libor Kyncl (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 10:00–13:40 N21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student: - aktivně se zapojuje do činností během semináře -vyzkouší si sadu metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do jednotlivých fází třífázového modelu procesu výuky a vhodně je kombinovat -promýšlí třífázový model procesu učení jako pomůcku pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole; argumentuje pro metody aktivního učení -doplňuje metody semináře svými vlastními náměty a adaptacemi -plánuje zavádění těchto metod do školní praxe
Syllabus (in Czech)
  • Velmi rámcová program našich setkání bude závislý hlavně na naší potřebě reflektovat průběh jenotlivých metod...: Myšlenková mapa- práce více skupin (15 min na práci) s několika otázkami: V čem vidíme výhody frontálního vyučování? V čem mohou být výhody skupinové práce žáků? Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů/Co může zefektivnit výuku? Co si vybavujeme pod pojmem kritické myšlení PĚTILÍSTEK ALFA BOX INSERT konstruktivistický model E-U-R KOOPERATIVNÍ BINGO DVOJITÝ ZÁPISNÍK, POSLEDNÍ SLOVO PATŘÍ MNĚ DIAMANT práce s modelem E-U-R TŘÍFÁZOVÝ ROZHOVOR SNĚHOVÁ KOULE SKLÁDANKOVÉ UČENÍ KOSTKA
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_11