UEV_12 Discussion Seminar: how to teach the aesthetic education

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jan Špaček (lecturer)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 8:00–9:40 N42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to:
Prepare a school lesson
Analyze individual didactic approaches
Evaluate fellow students' lessons
Discuss and summarize education programs
Syllabus
  • Students prepare and present their own lesson of aesthetic education. Seminar discussion follows.
Literature
  • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Jan KOLÁŘ. Akademické centrum osobnostního rozvoje - hledání možností realizace osobnostní přípravy v rámci vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků (The Academic Center of the Personal Development - Finding possibilities of the personal development during teachers preparation at the University). In Interakcia učitela a študenta v procese vysokoškolskej výučby. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2007. p. 78-82, 182 pp. ISBN 978-80-89220-60-1. info
  • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? (Is there any place for creative writing in czech curricula documents?). In Sborník prací filozofické fakulty, Řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 28-35, 7 pp. ISBN 80-210-3891-8. info
  • KREJČÍŘOVÁ, Olga. Estetická výchova mentálně retardovaných. Vyd. 1. Olomouc: Netopejr, 1998. 93 s. ISBN 80-86096-12-2. info
  • SCHILLER, Friedrich. Estetická výchova. V Olomouci: Votobia, 1995. ISBN 80-85885-67-0. info
  • JŮVA, Vladimír. Estetická výchova. Vyd. 1. Brno: UJEP Brno, 1970. 135 s. info
  • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách : (otázka hudebnosti - nutnost školské hudební výchovy). V Praze: Státní nakladatelství, 1930. 78 s. info
Teaching methods
seminars, presentations, class discussion, group projects, homeworks
Assessment methods
seminar task
presentation
teamwork
80% attendance
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_12