UEV_13 Dramatická výchova pro učitele estetické výchovy I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Eva Dittingerová (přednášející), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–17:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kursu bude student schopen charakterizovat specifická východiska a principy dramatické výchovy, definovat základní pojmy, metody a techniky. Studenti budou mít praktickou zkušenost s aplikací dramatické výchovy ve vyučování a na základě osvojených zkušeností a poznatků budou schopni připravit a realizovat krátkou aktivitu pro hodinu estetické výchovy s využitím metod dramatické výchovy.
Osnova
 • Podstata dramatické výchovy, její místo mezi ostatními obory estetické výchovy, základní pojmy. Metody a techniky DV.
 • Dramatická výchova ve škole. Stavba lekce. Strukturované drama.
 • Vztah divadla a dramatické výchovy. Dětské divadlo.
Literatura
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. : i. ISBN 80-7068-103-9. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 223 s. ISBN 9788073310899. info
 • MORGANOVÁ, Norah a Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2007. 103 s. ISBN 9788073310967. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 2., rozš. Praha: Agentura Strom, 1998. 279 s. ISBN 80-86106-02-0. info
 • CLEGG, J. D. BILLING a R. N. PEMBERTON. Vyučování dramatu : Pojetí výchovného dramatu na střední škole. 1. vyd. Praha: MK, 1991. 71 s. info
Výukové metody
přednášky, čtení textů, diskuse, semináře, ukázka práce odborníka, ukázkové lekce, tvůrčí práce, seminární projekt
Metody hodnocení
Aktivní účast, 80% docházka, četba, ústní kolokvium
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/UEV_13