UEV_13 Drama Education for Teachers of Aesthetic Education I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/2. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Eva Dittingerová (lecturer), Mgr. Jan Špaček (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 14:00–17:40 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to characterize the specific sources and principles of drama in education, define the basic terms, methods and techniques from the field of creative drama. The students will gain practical experience of applying drama in education. Based on practice and learned findings students will be able to prepare and realize the activity for aesthetic education lesson using creative drama methods.
Syllabus
 • The Essence of Drama in Education; Relations to Other Fields of Aesthetic Education; Basic Terms. Methods and Techniques of Creative Drama.
 • Creative Drama in School; Composition of Drama Lesson; Structured Drama
 • Drama Education´s Relation to Theatre; Children´s Theatre
Literature
 • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS - Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998. 199 s. : i. ISBN 80-7068-103-9. info
 • MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova : didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 223 s. ISBN 9788073310899. info
 • MORGANOVÁ, Norah and Julia SAXTONOVÁ. Vyučování dramatu :hlava plná nápadů. Vyd. 1. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 250 s. ISBN 80-901660-2-4. info
 • ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh : tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2007. 103 s. ISBN 9788073310967. info
 • VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Vyd. 2., rozš. Praha: Agentura Strom, 1998. 279 s. ISBN 80-86106-02-0. info
 • CLEGG, J. D. BILLING and R. N. PEMBERTON. Vyučování dramatu : Pojetí výchovného dramatu na střední škole. 1. vyd. Praha: MK, 1991. 71 s. info
Teaching methods
lectures, readings, class discussion, seminars, presentations by professional, demonstration attendance, creative work, seminar project
Assessment methods
Active participation, 80% attendance on seminars, reading, colloquium
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_13