UEV_16 Hudební didaktika II.

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 N42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Postihnout vývoj hudební výchovy v českých zemích
Uplatnit v hudebních činnostech různé organizační formy výuky
Vytvořit didakticky přiměřeně hodnotné činnosti zaměřené na jevy hudební teorie (např.hudební nauky, intonace, hudebních forem, harmonie, kontrapunktu, dějin hudby)
Pracovat ve výuce aktivně s hudebním poslechem
Osnova
 • Dějiny hudební didaktiky v českých zemích (do protireformace, v době pobělohorské, v době osvícenské, od národního obrození do 60.let 19.st., od 60.let 19.st., od konce 19.st. do vzniku ČSR, za první republiky, za 2.sv. války, poválečná situace, po roce 1953, od sedmdesátých let, po r.1989)
 • Tvorba didaktických postupů ve vztahu k jevům:
 • - hudební nauky
 • - intonace
 • - hudebních forem
 • - harmonie
 • - kontrapunktu
 • - dějin hudby
 • - poslechu hudby
Literatura
 • GREGOR, Vladimír a Tibor SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy v českých zemí a na Slovensku. 2. dopl. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1990. 282 s. ISBN 807058131X. info
 • POLEDŇÁK, Ivan a Jan BUDÍK. ABC učitele hudební výchovy : [materiály a informace]. Praha: Panton, 1968. 121 s. info
 • CMÍRAL, Adolf. Hudební didaktika v duchu zásad Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 219 s., [5. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách : (otázka hudebnosti - nutnost školské hudební výchovy). V Praze: Státní nakladatelství, 1930. 78 s. info
Výukové metody
Výklad, skupinová práce, projekt
Metody hodnocení
Písemný test na téma dějiny hudební výchovy v českých zemích
Prezentace připraveného projektu (poslech hudby urč. žánru) a didaktický výstup
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/UEV_16