UEV_17 Hra jako didaktický prostředek hudebněvýchovného procesu

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen rozpoznávat didaktický potenciál jednotlivých hudebních činností a tvořit z nich hry vhodné pro vybrané didaktické cíle.
Osnova
 • Cílem je tvorba her zaměřených na:
 • Rytmus
 • Rytmický zápis
 • Melodie
 • Melodický zápis
 • Vícehlas
 • Dynamika
 • Tempo a udávání tempa
 • Hudební názvosloví
 • Hudební formy
 • Hudební dějiny
Výukové metody
Cvičení, skupinové projekty, prezentace
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu - 1 prezentace ve výuce, esej na zadané téma v rozsahu 3 stran. Nutná účast ve výuce - alespoň 50%.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/UEV_17