UEV_18 Experience paedagogy and therapy

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Antonín Tomek (lecturer), Mgr. Jan Špaček (deputy)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 10:00–13:40 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 23/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zažít na vlastní kůži působení her a prožitkových aktivit, dokázat je aplikovat, využívat a tvořit pro své žáky a jejich rozvoj.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvodní seznamovací, rozehřívací a stmelovací aktivity 2. Osobnostní a sociální rozvoj pomocí prožitkových aktivit 3. Možnosti a využití zážitkové pedagogiky, strukturované programy 4. Terapeutické metody - arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie 5. Praktické ukázky uvedení vlastních programů a aktivit
Literature
  • NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Illustrated by Petr Ďoubalík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000. 325 s. ISBN 80-7178-405-2. info
  • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
  • PIKE, Graham and David SELBY. Globální výchova :Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6. info
  • KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2005. 282 s. ISBN 8090187366. info
Teaching methods (in Czech)
převážně praktické ukázky s následným rozborem možností využití
Assessment methods (in Czech)
aktivní účast se zapojením do probíhajících her a diskusí
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/UEV_18