UEV_20 Individual and social education

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Antonín Tomek (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 14:00–17:40 N42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 20/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• rozvíjení sebepoznání, ujasnění si vlastních postojů, hodnot, cílů a možností rozvoje a změn; • inspirace a náměty metod a postupů, využití a aplikace OSV při výuce, příklady konkrétních aktivit ...
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvodní seznamovací, rozehřívací a stmelovací aktivity 2. Já a můj osobní potenciál, možnosti rozvoje 3. Svět kolem nás, hodnoty, principy, smysl 4. Osobnostní a sociální výchova pomocí prožitkových aktivit
Literature
  • Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život (Variant) : 7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život : návrat etiky charakteru. info
  • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Translated by Norma Garcíová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2012. 221 s. ISBN 9788026201410. info
  • KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ and Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být respektován. 3. vydání. Bystřice pod Hostýnem: P. Kopřiva - Spirála, 2008. 286 stran. ISBN 9788090403000. info
  • VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno: Aisis, 2006. 226 s. ISBN 802394908X. info
  • BELZ, Horst and Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení :východiska, metody, cvičení a hry. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6. info
  • CANFIELD, Jack and Frank SICCONE. Hry pro výchovu k odpovědnosti a sebedůvěře. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 380 s. ISBN 80-7178-194-0. info
  • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
Teaching methods (in Czech)
skupinové diskuse, sebepoznávací a prožitkové aktivity a hry
Assessment methods (in Czech)
nadpoloviční aktivní účast
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/UEV_20