UEV_26 Práce s Orffovými nástroji a didaktika hudebních činností

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Špaček
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:20–9:05 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Specifikovat rozdíly mezi nástroji základního melodického orffovského instrumentáře (tj. sopránový, altový a basový xylofon, sopránový, altový a basový metalofon, sopránová a altová zvonkohra)
Připravit party pro tyto nástroje (tj. materiál vhodně upravit, transponovat, aby vyhovoval nástrojům i zpěvnímu hlasu...)
Použít osvojené elementární improvizační postupy uplatňující melodické orffovské nástroje
Připojit k melodické složce vhodný rytmický doprovod
Osnova
  • Seznámení s technikou hry na jednotlivé nástroje
  • Principy instrumentace rytmických nástrojů
  • Principy instrumentace melodických nástrojů
  • Využití improvizace pro seznámení s elementární podobou hudebních jevů (hudební nauky, hudebních forem, skladebných principů...)
  • Principy souhry a možnosti jejího rozvíjení
  • Seznámení se základní orffovskou literaturou (Schulwerk a česká Orffova škola)
  • Možnosti propojování orffovských nástrojů (zapojení boomwhakerů atp.)
Literatura
  • WIEBLITZ CHRISTIANE. Lebendiger Kinderchor. 2007. info
Výukové metody
Seminář, skupinový projekt
Metody hodnocení
Student vytvoří přijatelnou originální verzi partitury lidové písně dle vlastního výběru s doprovedem na Orffovy nástroje.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.