UEV_26 Work with Orff's instruments and didactics of music activities

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–10:50 pracovna
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Specifikovat rozdíly mezi nástroji základního melodického orffovského instrumentáře (tj. sopránový, altový a basový xylofon, sopránový, altový a basový metalofon, sopránová a altová zvonkohra)
Připravit party pro tyto nástroje (tj. materiál vhodně upravit, transponovat, aby vyhovoval nástrojům i zpěvnímu hlasu...)
Použít osvojené elementární improvizační postupy uplatňující melodické orffovské nástroje
Připojit k melodické složce vhodný rytmický doprovod
Syllabus (in Czech)
  • Seznámení s technikou hry na jednotlivé nástroje
  • Principy instrumentace rytmických nástrojů
  • Principy instrumentace melodických nástrojů
  • Využití improvizace pro seznámení s elementární podobou hudebních jevů (hudební nauky, hudebních forem, skladebných principů...)
  • Principy souhry a možnosti jejího rozvíjení
  • Seznámení se základní orffovskou literaturou (Schulwerk a česká Orffova škola)
  • Možnosti propojování orffovských nástrojů (zapojení boomwhakerů atp.)
Literature
  • WIEBLITZ CHRISTIANE. Lebendiger Kinderchor. 2007. info
Teaching methods (in Czech)
Seminář, skupinový projekt
Assessment methods (in Czech)
Student vytvoří přijatelnou originální verzi partitury lidové písně dle vlastního výběru s doprovedem na Orffovy nástroje.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/UEV_26