UJA102 Language Training I

Faculty of Arts
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( UJA102 Language Training I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je osvojení si a upevnění základních řečových návyků a dovedností nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci na běžná témata každodenního života a zároveň i ukrajinské gramatiky se zaměřením nejen na jednotlivé slovní druhy, ale zejména na gramatické kategorie pro Čecha obtížné.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2002, Autumn 2003.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2001/UJA102