UJA104 Language Training II

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( UJA102 Language Training I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je osvojení si a upevnění základních řečových návyků a dovedností nezbytných pro plnohodnotnou komunikaci na běžná témata každodenního života a zároveň i ukrajinské gramatiky se zaměřením nejen na jednotlivé slovní druhy, ale zejména na gramatické kategorie pro Čecha obtížné.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/UJA104