UJA214 Language Exercises IV

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marcela Dušková (seminar tutor)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Prerequisites (in Czech)
UJA213 Language Exercises III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Slovesa. Přítomný, minulý a budoucí čas. Rozkazovací zpúsob.Rozkazovací věty. Podmiňovací způsob. Slovesný vid. Tvoření vidových dvojic. Střídání hlásek při tvoření slovesných vidů. Užití vidu při záporu. Slovesný rod. Přídavná jména slovesná, příčestí, zvratná slovesa. Přechodníky.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught: every week.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/UJA214