UJA_41 Exercises from Ukrainian Orthography I

Faculty of Arts
Autumn 2002
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Syllabus (in Czech)
  • Principy ukrajinského pravopisu. Pravopis souhlásek. Psaní měkkého znaku. Pravopis prefixů. Změny souhlásek. Psaní apostrofu. Měkké souhlásky. Skupiny souhlásek. Psaní velkého písmene.
Literature
  • Ukrajinskyj pravopys. Kyjev 1993.
  • Ševeleva L.A., Dudka O.O.: Ukrajinskyj pravopys. Praktykum. Charkov 1998.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2002/UJA_41