UJA_42 Exercises from Ukrainian Orthography II

Faculty of Arts
Spring 2002
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Prerequisites (in Czech)
UJA_41 Exercises from Ukrainian Orthography I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Syllabus (in Czech)
  • Pravopis slovních druhů.
Literature
  • Ševeleva L.A., Dudka O.O.: Ukrajinskyj pravopys. Praktykum. Charkov 1998.
  • Ukrajinskyj pravopys. Kyjev 1993.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2002/UJA_42