UJA_57b Cvičení z ukrajinského pravopisu IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Eva Reutová (přednášející)
Garance
doc. Halyna Myronova, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
UJA_56b Cvič. z ukrajin. pravopisu III
Seminář je určen pro studenty 1. a 2. ročníků oboru ukrajinštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní semináře je procvičení pravopisných jevů formou nejrůznějších písemných i ústních cvičení (diktáty, doplňovací cvičení, konfrontační cvičení, opravy chybných textů apod.), přičemž se prověřuje schopnost argumentace řešení jednotlivých pravopisných problémů.
Výstupy z učení
Student si prohloubí dovednost aplikace zásad ukrajinského pravopisu.
Osnova
 • Pravopis slovních druhů, především podstatných a přídavných jmen.
 • 1. Podstatná jména 1. skloňovacího typu - jednotné číslo
 • 2. Podstatná jména 1. skloňovacího typu - množné číslo
 • 3. Podstatná jména 2. skloňovacího typu - střední rod
 • 4. Podstatná jména 2. skloňovacího typu - mužský rod
 • 5. Opakování problematických pádů obou skloňovacích typů
 • 6. Podstatná jména 3. skloňovacího typu
 • 7. Podstatná jména 4. skloňovacího typu
 • 8. Skloňování podstatných jmen pluralia tantum
 • 9. Opakování skloňování podstatných jmen
 • 10. Psaní podstatných jmen dohromady nebo zvlášť
 • 11. Přídavná jména - rozdělení, skloňování
 • 12. Přídavná jména - rozdělení, skloňování II.
Literatura
 • Ukrajinskyj pravopys. Kyjev 1993.
 • Ševeleva L.A., Dudka O.O.: Ukrajinskyj pravopys. Praktykum. Charkov 1998.
Výukové metody
seminář, opakování, domácí úkoly
Metody hodnocení
Účast na seminářích je povinná. Závěrečné hodnocení probíhá formou písemného testu.
Vyučovací jazyk
Ukrajinština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.