UJ_22 Ukrainian for Slavists and Bohemists I

Faculty of Arts
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Marcela Dušková (seminar tutor)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Ukrajinská abeceda. Základy čtení. Základy řečové etikety. Slovní druhy v ukrajinštině. Ukrajinské sloveso. Základní poznatky o ukrajinské gramatice.
Literature
  • Isyčenko Ju.: Samoučitěl ukrajinskogo jazyka, Kyjev 1990.
  • Ukrajinskyj pravopys, Kyjev, 1993.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2001/UJ_22