UJ_23 Ukrainian for Slavists and Bohemists II

Faculty of Arts
Spring 2001
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marcela Dušková (seminar tutor)
Mgr. Bc. Eva Reutová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Prerequisites (in Czech)
UJ_22 Ukrainian for Slavists and Bohemists I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Zdokonalování čtení s porozuměním textu – překlad do češtiny. Pokračování řečové etikety. Podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno.
Literature
  • Isyčenko Ju.: Samoučitěl ukrajinskogo jazyka, Kyjev 1990.
  • Ukrajinskyj pravopys, Kyjev, 1993.
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2001/UJ_23