UJ_23 Ukrainian for Intermediate

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (plus 2 credits for an exam). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Eva Reutová (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 10:50–12:25 U24
Prerequisites (in Czech)
UJ_22 Ukrainian for Beginners
Předpokladem pro účast v kurzu je dobré zvládnutí azbuky (samostatné čtení, psaní), znalost gramatiky a slovní zásoby v rozsahu předmětu UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky či Ukrajinština pro slavisty a bohemisty I.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 79 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focused on acquiring the basics of Ukrainian in its written and oral form. Students should acquire knowledge of Ukrainian phonetics and morphology as well as the ability to communicate in everyday life situations.
Syllabus
 • Grammar:
 • Nouns (declension).
 • Adjectives (declension).
 • Pronouns (personal, possessive).
 • Numerals (ordinal).
 • Verbs (future and perfect, conditional).
 • Conversational topics:
 • 1. Time. Hours, days, months
 • 2. My day
 • 3. Hobbies and leisure time
 • 4. At the doctor
 • 5. Cafe, restaurant
 • Traffic and travelling
Literature
 • Česko-ukrajinský, ukrajinsko-český kapesní slovník. Ornst, Jaroslav a kolektiv. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2005, 368 s.
 • Frolova T.D.: Ukrajinska za 26 dniv: Ukrajinska dlja tych, chto jiji ne vyvčav. A.C.K., Kyjiv 2004, 304 s. ISBN 966-319-073-6
 • Isyčenko Ju.: Samoučitěl ukrajinskogo jazyka, Kyjev 1990.
 • LEŠKA, Oldřich, Nikolaj SAVICKÝ and Růžena ŠIŠKOVÁ. Mluvnice současné ukrajinštiny. Vyd. 1. Praha: Slovanský ústav, 2001. 235 s. ISBN 8086420027. info
 • Myronova, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno : MU, 2001. 318 s. Díl 2. ISBN 80-210-2209-4.
 • Ukrajinsko-český a česko ukrajinský slovník. Šišková, Růžena - Savický, Nikolaj. Leda, Praha 2008, 1032 s.
 • Ukrajinskyj pravopys. Naukova dumka. Kyjiv 2007, 288 s.
 • Zajčenko N.F., Vorobjova S.A.: Praktyčnyj kurs ukrajinskoji movy dlja inozemciv: usne movlennja. Znannja Ukrajiny, Kyjiv 2005, 324 s. ISBN 966-7999-88-2
Teaching methods
Class discussion, homework, dictation.
Assessment methods
Completion: written test, oral part (correction of mistakes, conversation).
Requirements for completion: active attendance (maximum of three missed lessons), homework.
Language of instruction
Ukrainian
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/UJ_23