USK_19 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dagmar Koudelková (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Aleš Opekar, CSc. (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Bakalářský stupeň studia uzavírá posluchač prací, jejíž rozsah stanoví studijní předpisy FF MU. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem zadáno) v rámci předmětů seminárního charakteru. O průběhu zpracování tématu referuje posluchač v některém z vypsaných seminářů (podle povahy tématu). V zásadě má jít o text charakteru menší knižní odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, přiloženou dokumentací, případně i rejstříky apod. Přesné požadavky jsou stanoveny v interní směrci Ústavu hudební vědy "Pravidla a zásady psaní písemných prací studenty Ústavu hudební vědy FF MU"
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.