USK_19 Bachelor Dissertation

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Dagmar Koudelková (seminar tutor)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Opekar, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářský stupeň studia uzavírá posluchač prací, jejíž rozsah stanoví studijní předpisy FF MU. Téma si posluchač zvolí po konzultaci s učitelem (příp. je mu učitelem zadáno) v rámci předmětů seminárního charakteru. O průběhu zpracování tématu referuje posluchač v některém z vypsaných seminářů (podle povahy tématu). V zásadě má jít o text charakteru menší knižní odborné monografie s kvalitním poznámkovým aparátem, bibliografií, přiloženou dokumentací, případně i rejstříky apod. Přesné požadavky jsou stanoveny v interní směrci Ústavu hudební vědy "Pravidla a zásady psaní písemných prací studenty Ústavu hudební vědy FF MU"
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/USK_19