USK_20 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (cvičící), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Posluchač je k bakalářské zkoušce připuštěn po odevzdání a obhajobě bakalářské práce (písemná práce C). Zkouška má ústní charakter a zaměřuje se na zjištění znalostí z historické i systematické problematiky estetiky a jednotlivých druhů umění, jak jsou zkoumány konkrétními uměnovědami. Má být prokázána schopnost hledat souvislosti mezi jevy a vývojovými tendencemi napříč různými sférami umělecké kultury. Po posluchači se vyžaduje, aby dokázal zaujmout hodnotící kritický vztah k aktuálním jevům z oblasti tvorby, interpretace, distribuce, recepce a publicistické reflexe uměleckých hodnot. Okruhy otázek k bakalářské zkoušce jsou uvedeny na stránkách www.phil.muni.cz/music
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/USK_20