USK_20 Bachelor exam

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (seminar tutor)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (seminar tutor), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (deputy)
Supervisor
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Posluchač je k bakalářské zkoušce připuštěn po odevzdání a obhajobě bakalářské práce (písemná práce C). Zkouška má ústní charakter a zaměřuje se na zjištění znalostí z historické i systematické problematiky estetiky a jednotlivých druhů umění, jak jsou zkoumány konkrétními uměnovědami. Má být prokázána schopnost hledat souvislosti mezi jevy a vývojovými tendencemi napříč různými sférami umělecké kultury. Po posluchači se vyžaduje, aby dokázal zaujmout hodnotící kritický vztah k aktuálním jevům z oblasti tvorby, interpretace, distribuce, recepce a publicistické reflexe uměleckých hodnot. Okruhy otázek k bakalářské zkoušce jsou uvedeny na stránkách www.phil.muni.cz/music
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/USK_20