US_122 Kulturní historie českých zemí ve 20.století

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 160 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/160, pouze zareg.: 0/160, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/160
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky budou zaměřeny k poznání kulturní historie českého národa ve 20. století. Studenti se nejprve seznámí se stavem české společnosti před vypuknutím první světové války. Značná pozornost bude věnována kulturnímu a společenskému vývoji v období první Československé republiky. V tomto časovém období se bude nacházet těžiště kursu. Posluchači se následně seznámí s politickou a kulturní situací v době druhé republiky a za nacistické okupace. Přednášky budou poté zaměřeny ke společenskému vývoji v letech 1945 až 1947 a k postavení kultury po uchvácení politické moci komunisty. Závěrečnými tématy přednášek se stanou kultura a životní styl české společnosti šedesátých let a normalizační i neoficiální kultura sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Cíle přednášky je porozumění vztahu jednotlivých forem umění a kontextu doby. Student získává schopnost porozumět podmíněnosti určitých kulturních jevů v souvislostech s českými politickými dějinami 20. století a pochopit tak česká kulturně-umělecká specifika.
Osnova
 • 1) Úvod k tematice, odborná literatura, organizace kursu. Česká společnost, kultura a věda v osmdesátých a devadesátých letech 19. století.
 • 2) Manifest Česká moderna, umělecké časopisy a nakladatelské domy přelomu 19./20. století. Architektura a výtvarné umění secese v historických českých zemích.
 • 3) Architektura moderny a kubismu, Umělecké sdružení Osma. Česká a německá žurnalistika a literární scéna před rokem 1914.
 • 4) Česká menšina ve Vídni, nástin emigrace a vystěhovalectví Čechů do USA, Francie, Anglie a carského Ruska před rokem 1914. Průmyslové tradice českých zemí, zejména textilnictví.
 • 5) Komentovaná prohlídka výstavy Moravský Manchester v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie za účasti kurátorů výstavy.
 • 6) Čeští umělci v odboji a na frontách světové války. Odraz válečných událostí v literatuře, divadle, výtvarném umění a architektuře. Pokus o vytvoření národního slohu v architektuře v první polovině dvacátých let.
 • 7) Proměny životního stylu společnosti od devadesátých let 19. století po třicátá léta. Sport a umění, sportovní architektura.
 • 8) Funkcionalistické architektura, její rozmach v Brně v letech 1925 až 1939.
 • 9) Funkcionalistická architektura v Praze, Hradci Králové a Zlíně. Kulturní fenomén baťovského Zlína.
 • 10) Česká avantgarda v době první Československé republiky a její ohlas v Evropě. Karel Teige, Jindřich Štýrský, Toyen, Vítězslav Nezval, Bohuslav Brouk.
 • 11) Vrcholy české a německé žurnalistiky a knižní kultury v době první Československé republiky. Ferdinand Peroutka, Lidové noviny a Přítomnost.
 • 12) Česká kultura v době Protektorátu Čechy a Morava.
 • 13) Memoárová literatura se zaměřením k době první republiky a okupace - paměti Františka Weyra, Václava Černého, Zdeňka Kalisty, Julia Firta a Ivana Jelínka.
Literatura
  povinná literatura
 • KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami : eseje. V této podobě vyd. 1. Praha: Prostor, 1990. 143 s. ISBN 808519001X. info
 • O nové Brno :brněnská architektura, 1919-1939 : katalog. Edited by Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný. Brno: Muzeum města Brna, 2000. 444 s. ISBN 80-901969-6-9. info
 • NOVÝ, Otakar. Česká architektonická avantgarda. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 479 s. ISBN 80-85190-70-2. info
 • POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin. 2., dopl. a rozš. vyd. Zlín: Esprit, 2006. 174 s. ISBN 8023972006. info
 • PIORECKÁ, Kateřina a Karel PIORECKÝ. Praha avantgardní : literární průvodce metropolí v letech 1918-1938. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. 564 stran. ISBN 9788020024428. info
  doporučená literatura
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • DEMETZ, Peter. České slunce, moravský měsíc : eseje a vzpomínky. Translated by Hana Žantovská - Anna Siebenscheinová - Ladislav Nezdařil. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1997. 150 s. ISBN 8070424648. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky : (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) [Kárník, 2003]. 2., oprav. vyd. Praha: Libri, 2003. 571 s. ISBN 80-7277-195-7. info
 • HORÁČEK, Martin. Naprej! : česká sportovní architektura 1567-2012. Edited by Rostislav Švácha. Vyd. 1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. 325 s. ISBN 9788087064085. info
 • RIEDL, Dušan. Brněnská architektura 20. století. Vyd. 1. Brno: Památkový ústav, 1992. 48 s. ISBN 8085032147. info
 • Dějiny českého výtvarného umění IV/2, Umění první republiky 1918-1938, Praha 1998.
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 8072770306. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 8072770306. info
Metody hodnocení
závěrečný písemný test na základě probrané látky
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2012, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/US_122