US_122 The Culture History of Bohemia in 20th century

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (lecturer), PhDr. Dagmar Koudelková (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 16:00–17:40 N51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 160 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 20/160, only registered: 0/160, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/160
Fields of study the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The lectures are oriented to the cultural history of the Czech nation in the 20th century.
Syllabus
 • politics - industry - art - science - architecture - periodicals
 • Czechoslovakia between the wars
 • Communism and normalization
Literature
  required literature
 • KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami : eseje. V této podobě vyd. 1. Praha: Prostor, 1990. 143 s. ISBN 808519001X. info
 • O nové Brno :brněnská architektura, 1919-1939 : katalog. Edited by Zdeněk Kudělka - Jindřich Chatrný. Brno: Muzeum města Brna, 2000. 444 s. ISBN 80-901969-6-9. info
 • NOVÝ, Otakar. Česká architektonická avantgarda. Vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 479 s. ISBN 80-85190-70-2. info
 • POKLUDA, Zdeněk. Sedm století zlínských dějin. 2., dopl. a rozš. vyd. Zlín: Esprit, 2006. 174 s. ISBN 8023972006. info
 • PIORECKÁ, Kateřina and Karel PIORECKÝ. Praha avantgardní : literární průvodce metropolí v letech 1918-1938. Vydání 1. Praha: Academia, 2014. 564 stran. ISBN 9788020024428. info
  recommended literature
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • DEMETZ, Peter. České slunce, moravský měsíc : eseje a vzpomínky. Translated by Hana Žantovská - Anna Siebenscheinová - Ladislav Nezdařil. Vyd. 1. Ostrava: Tilia, 1997. 150 s. ISBN 8070424648. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky : (1918-1938). Díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) [Kárník, 2003]. 2., oprav. vyd. Praha: Libri, 2003. 571 s. ISBN 80-7277-195-7. info
 • HORÁČEK, Martin. Naprej! : česká sportovní architektura 1567-2012. Edited by Rostislav Švácha. Vyd. 1. Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2012. 325 s. ISBN 9788087064085. info
 • RIEDL, Dušan. Brněnská architektura 20. století. Vyd. 1. Brno: Památkový ústav, 1992. 48 s. ISBN 8085032147. info
 • Dějiny českého výtvarného umění IV/2, Umění první republiky 1918-1938, Praha 1998.
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2002. 577 s. ISBN 8072770306. info
 • KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 803 s. ISBN 8072770306. info
Assessment methods
Written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught only once.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2012, Spring 2015, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/US_122