US_129 Gentleman-fikce nebo reálný společenský typ? České společenské časopisy let 1880-1938

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 N51
Předpoklady
Předpokladem účasti v kursu je zájem o danou problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 180 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 25/180, pouze zareg.: 0/180, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/180
Mateřské obory
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky budou zaměřeny k poznání významnějších českých společenských, kulturních a uměleckých časopisů v časovém horizontu 1880 až 1938. Cílem přednáškového cyklu bude seznámit posluchače s často opomíjenými a někdy i téměř neznámými tituly, které jsou svědectvím postupné emancipace a růstu kulturní úrovně českého národa v době posledních desetiletí Rakousko-Uherska a v období první republiky. Studenti se seznámí nejen s hlavními uměleckými proudy, ale také s proměnami životního stylu a mentality české společnosti vymezeného období.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit fenomén českých uměleckých a společenských časopisů, politiky, kultury a umění ve 20. století.
Osnova
 • 1) Úvod do tématu. Veselé listy 1866-1867. Osobnosti malíře a grafického technika Karla Klíče a publicisty Františka Vymazala. Humoristické listy (1858-1943). Osobnost nakladatele Josefa Richarda Vilímka. Zlatá Praha a Světozor. Osobnost nakladatele Jana Otty. Moderní revue, Typografia, Volné směry, Nový život - časopisy české moderny devadesátých let 19. století. 2) Český svět (1904-1929). Společenský časopis, na jehož základě se možná zrodil Jára Cimrman. 3) Fenomén Lidových novin (1893-1938) - od provinčních novin k velkému evropskému deníku. Sféra kultury a umění v listu. 4) Šibeničky (1918-1921) a Nebojsa (1918-1920) - satirické časopisy české inteligence v době rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku ČSR. Smích republiky(1919-1923)aneb iluze nově vzniklého Československa jako miláčka velmocí. 5) Salon - společensko-umělecká revue středních vrstev dvacátých let. Časopis, jenž je zrcadlem proměn životního stylu. 6) Pestrý týden - ilustrovaný časopis do každé rodiny. Lepší standard české žurnalistiky 20. a 30. let. 7) Gentleman a Eva - revue moderního muže a revue moderní ženy, životní styl, společenské trendy, dobová anglofonie a frankofonie dvacátých a třicátých let.. 8) Měsíc a Der Monat - ojedinělý projekt česko-německé společensko- umělecké revue v dějinách české žurnalistiky. Lesk i napětí třicátých let 20. století. Osobnost vydavatele obou časopisů Bohuslava Kiliana. 9) Žijeme - špičková kulturní revue éry první republiky. Bytová kultura, Stavba a Horizont - speciální architektonické revue. Otázky bytové kultury a životního stylu v prvorepublikovém Československu. 10)Fenomén Rodokapsu - braková literatura a lidové časopisy 30. a 40. let. Tažení proti brakové literatuře na sklonku první republiky a během druhé republiky.
Literatura
  povinná literatura
 • PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993 :stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. [Praha]: Lidové noviny, 1993. 143 s. ISBN 80-7106-056-9. info
 • V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. Edited by Ondřej Chrobák. Praha: Gallery, 2006. 125 s. ISBN 8086010988. info
 • KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami : eseje. V této podobě vyd. 1. Praha: Prostor, 1990. 143 s. ISBN 80-85190-01-X. info
 • GABRIELOVÁ, Bronislava a Bohumil MARČÁK. Kapitoly z dějin brněnských časopisů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 173 s. ISBN 80-210-2221-3. info
 • VILGUS, Petr: Pestrý týden, 2. listopadu 1926–28. dubna 1945 : Vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava, Praha-Opava 2001, ISBN 80-238-7874-3.
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Bohuslav Kilian (1892-1942), vydavatel časopisů, demokrat, inspirátor tvorby Bohumila Hrabala... In: Brno v minulosti a dnes. Brno 2012, s. 309-335.
  doporučená literatura
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Salon kulturní a literární. Literární tematika ve významné kulturní revue dvacátých let. In: Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno 2010, č. 3/2010, s. 19-22.
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Salon životního stylu. K výtvarné tematice v brněnské kulturní a společenské revui 1922-1925. In: Bulletin Moravské galerie v Brně 2010, s. 142-151.
 • Z času Moderní revue. Edited by Zuzana Pokorná. Vyd. 1. Praha: Památník národního písemnictví, 1997. 161 s. ISBN 80-85085-25-9. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • MUSIL, Roman a Aleš FILIP. Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). Praha – Brno: Argo – Moravská galerie, 2000. 458 s. ISBN 80-7203-262-3. info
 • PRAHL, Roman a Lenka BYDŽOVSKÉ. Volné směry :časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. 191 s. ISBN 80-85639-14-9. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Písemná práce na základě přednášených témat.
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/US_129