US_129 Gentleman 1880-1938

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D. (lecturer), PhDr. Dagmar Koudelková (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 16:00–17:40 N51
Prerequisites
The cource presupposes interest in this field of study.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 180 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 17/180, only registered: 0/180, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/180
Fields of study the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The lectures will focus on study of influential Czech social, cultural and artistic magazines from the period between 1880 and 1938. The aim of the lecture cycle will be to make the students familiar with those titles that are freguently left out andsometimes almost forgotten, titles which prove gradual emancipation and growth of the cultural standard of the Czech nation in the last desades of the Austro- HUngarian Empire and during the First Republic. The students will become acquainted not only with the main artistic currents but also with the changes of lifestyle and mentality in the Czech society of that period.
Learning outcomes
The student is able to explain the phenomenon of Czech artistic and social magazine, politics, culture and art in the 20th century.
Syllabus
 • 1) Introduction to the topic. Humoristické listy. Personality of the publisher Richard Vilímek. 2) Zlatá Praha and Světozor. Personality of the publisher Jan Otto. 3) Český svět.The magazine that might have given birth to Jára Cimrman. 4) Smích republiky or the ilision of the newly born Czechoslovakia as a sweetheart of the superpowers. 5) Salon - a review of the middle class in the 1920s. A magazine that mirrors the lifestyle change of its time. 6) Pestrý týden - an ilustrated magazine for every family. Higher standard of Czech journalism of the 1920s. and 1930s. 7) Gentleman and Eva - reviews for a modern man and a modern women, reflecting the lifestyle and social trends of the 1920s. and 1930s. 8) Měsíc and Der Monat - a unique project of a Czech-German review in the history of Czech journalism. Glamour as well as tension of the 1920s. Personality of the magazine editor Bohuslav Kilian. 9) Volné směry and Žijeme - top artistic and cultural reviews of the First Republic era. 10) Bytová kultura, Stavba and Horizont - specialized architectural reviews. The issues of housing culture and lifestyle in the Czechoslovakia during the First Republic. 11) Revolver letters and unassuming magazines for wide masses - Zub, Lucerna, Proud, Komár, Život města/Za lepším životem and Výběr. Hopes, desires and frustrations of the lower alasses of the Czech society during the First Republic. 12) The phenomenon of Rodokaps - pulp fictions and magazines of the 1930s. and 1940s. A crusade against pulp fiction from the end of the First Republic to the 1950s.
Literature
  required literature
 • PERNES, Jiří. Svět Lidových novin 1893-1993 :stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky. [Praha]: Lidové noviny, 1993. 143 s. ISBN 80-7106-056-9. info
 • V okovech smíchu : karikatura a české umění 1900-1950. Edited by Ondřej Chrobák. Praha: Gallery, 2006. 125 s. ISBN 8086010988. info
 • KROUTVOR, Josef. Potíže s dějinami : eseje. V této podobě vyd. 1. Praha: Prostor, 1990. 143 s. ISBN 80-85190-01-X. info
 • GABRIELOVÁ, Bronislava and Bohumil MARČÁK. Kapitoly z dějin brněnských časopisů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 173 pp. ISBN 80-210-2221-3. info
 • VILGUS, Petr: Pestrý týden, 2. listopadu 1926–28. dubna 1945 : Vznik, existence a zánik nejlepšího ilustrovaného týdeníku první a druhé Československé republiky a období Protektorátu Čechy a Morava, Praha-Opava 2001, ISBN 80-238-7874-3.
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Bohuslav Kilian (1892-1942), vydavatel časopisů, demokrat, inspirátor tvorby Bohumila Hrabala... In: Brno v minulosti a dnes. Brno 2012, s. 309-335.
  recommended literature
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Salon kulturní a literární. Literární tematika ve významné kulturní revue dvacátých let. In: Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno 2010, č. 3/2010, s. 19-22.
 • JEŘÁBEK, Miroslav: Salon životního stylu. K výtvarné tematice v brněnské kulturní a společenské revui 1922-1925. In: Bulletin Moravské galerie v Brně 2010, s. 142-151.
 • Z času Moderní revue. Edited by Zuzana Pokorná. Vyd. 1. Praha: Památník národního písemnictví, 1997. 161 s. ISBN 80-85085-25-9. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • MUSIL, Roman and Aleš FILIP. Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907). Praha – Brno: Argo – Moravská galerie, 2000. 458 pp. ISBN 80-7203-262-3. info
 • PRAHL, Roman and Lenka BYDŽOVSKÉ. Volné směry :časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. 191 s. ISBN 80-85639-14-9. info
Teaching methods
Lectures and class discussion.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2015, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/US_129