US_132a Kulturní historie pro uměnovědná studia I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Tomáš Jeřábek (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs zahrnuje 11 chronologicky zaměřených exkurzů ze sociokulturních i imagokulturních dějin, prezentující na širokém materiálu možnosti různých metodologických přístupů, inspirovaných dějinně - filozofickými systémy myšlení. Zaměření přednášek má cíl nejen ověřit schopnost studenta získané informace správně recipovat, ale také samostatně vypracovat písemné pojednání, ústrojně spojující poznatky a metodologická poučení z dějin literatury, výtvarného umění, filozofie a dějin hudby. Cyklus přednášek také připravuje studenty k volbě tématu diplomové práce.
Osnova
  • 1. Dějiny a metodologie kulturní historie, 2. Nejstarší "umění" Evropy, 3. Starověké Řecko - dějiny a druhý život, 4. Řím v 1.a 2. století po Kr., 5. Kultura středověké západní Evropy, 6. Florencie a Bruggy v 15. století, 7. Benátky v 16. století, 8. Paříž, Řím a Vídeň v 17. a 18. století, 9. Osvícenství ve Francii a východní Evropě, 10. "Dlouhé" devatenácté století, 11. "Krátké" dvacáté století.
Literatura
  • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810. Druhé, rozšířené a upravené. Brno: Era, 2006. 328 s. Dějiny kultury. ISBN 80-7366-063-6. info
  • V zrcadle stínů : Morava v době baroka, 1670-1790. Edited by Jiří Kroupa. 1. vyd. Brno: Moravská galerie, 2002. 382 s. ISBN 8070271213. info
  • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
  • VOLTAIRE, 1694-1778. Vláda Karola XII. ; Storočie L'udovíta XIV. : Storočie L'udovíta XIV. (Přít.). 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1988. 480 s. info
  • PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu : kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. info
Výukové metody
přednášky, čtení textů, diskuse, exkurze
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Seznam prezentovaných objektů ke kurzu Kulturní historie (pro prezenční i dálkové studium):

1. Naleziště Dolní Věstonice, "portrét ženy", "mapa", Věstonická venuše.
2. Moravská malovaná keramika.
3. Naleziště Mušov - Fénikia, velmožský hrob (uložen v Regionálním muzeu v Mikulvoě), Žuráň u Brna - hrobka krále Wacha.
4. Velkomoravské nálezy - nákončí ve tvaru knihy z Mikulčic a Pohanska, odkryté půdorysy sakrálních staveb (baziliky, rotundy), zachovaná velkomoravská stavba v Kopčanech (kostel sv. Margity, Slovensko).
5. Doklady románského umění na Moravě - opatství v Předklášteří u Tišnova, Velehrad, Třebíč, rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, Řeznovice.
6. Doklady gotické architektury na Moravě - portál kapitulní síně minoritského kláštera v Brně, pozdní gotika - portál Staré radnice, chrám sv. Jakuba v Brně, chrám sv. Mořice v Olomouci, nástěnné malby v kapli v Třebíči, Nebovidech.
7. Renesance na Moravě - portál v Tovačově, radnice v Olomouci, arkádové zámky Bučovice, Rosice, Moravský Krumlov, Telč, Břeclav, Velké Losiny.
8. Baroko na Moravě - Květná zahrada v Kroměříži, zámek v Holešově, zámek Vranov nad Dyjí - sál předků, Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, Křtiny, Rajhrad, chrám ve Šternberku, barokní kašny v Brně a Olomouci, zámky Napajedla, Vizovice, Bystřice pod Hostýnem.
9. Klasicismus a romantismus na Moravě - voluptuární stavby Lednicko - valtického areálu, Šénvaldu, Dolní Rožínky.
(K penzu dálkového studia z důvodu nižšího počtu hodin nepatří bod 9.).
Předmětem kolokvia je sepsání samostatného eseje, zaměřeného na kulturní epochu na území Moravy, která byla odpřednášena v rámci přednášek "Kulturní historie pro uměnovědná studia" (viz body 1.- 9.).

Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/US_132a