US_177 From opera to musical

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 12:00–13:40 N51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 23 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přednáškový cyklus se zabývá otázkami vzniku muzikálu ze starších vokálně instrumentálních jevištních děl typu opery a operety, vysvětlí obrovský boom tohoto žánru v posledních desetiletích, a to i ze sociologického hlediska. Bude otevřena polemika o tom, zda se muzikál nestal operou 21. století a zda ji v tomto smyslu nenahradil, i o životnosti opery jako žánru bude v těchto souvislostech. Teoretický výklad a diskuse k tématu budou doplněny videonahrávkami muzikálů, komentována bude i inscenační problematika.
Teaching methods (in Czech)
přednášky, diskuse
Assessment methods (in Czech)
kurz je zakončen kolokviem
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/US_177