US_83 Art journalism

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (lecturer), PhDr. Petr Macek, Ph.D. (deputy)
Supervisor
PhDr. Dagmar Koudelková
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12:00–13:40 N51
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
How to write an essay about fine arts? Choosen texts of crtics, historians and other authors will be studied within the course, while various formats of publicistics will be taken into account. Students will work out their own essays on arranged topics.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Úvod; 2) Moderní umělecká kritika: Denis Diderot, Charles Baudelaire, Joris Karl Huysmans, Oscar Wilde, Guillame Apollinaire; 3) Programové texty a reflexe výtvarné kultury od romantismu po surrealismus; 4) Kritika a publicistika v českých zemích v 19. stol., vystoupení moderny, F. X. Šalda a Volné směry; 5) Dekadence a Katolická Moderna; 6) Pluralita směrů a tendencí kolem roku 1910, nástup avantgardy, český kubismus; 7) Výtvarná publicistika 1. čs. republiky: Karel Teige, Josef Čapek, Bohumil Markalous, Václav Nebeský, František Kovárna a další; 9) Výtvarná esejistika a publicistika v období 1940-1990, situace v zahraničí a v ČR; 10) Esejistika a publicistika v rámci dějepisu umění; 11) Poznámky k současné esejistice, prezentace prací studentů.
Literature
 • CHALUMEAU, Jean-Luc. Přehled teorií umění : / :[přehled filozofie a historie umění a kritiky]. Edited by Pierre Brunel, Translated by Helena Beguivinová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 122 s. ISBN 80-7178-663-2. info
 • PODRO, Michael. The Critical historians of art. New Haven: Yale University Press, 1982. xxvi, 257. ISBN 0300032234. info
 • KRUFT, Hanno-Walter. Geschichte der Architekturtheorie : von der Antike bis zur Gegenwart. Studienausg., 5. Aufl. München: Verlag C. H. Beck, 2004. 740 s. ISBN 340634903X. info
 • Vizuální teorie : současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmarová - Ladislav Kesner. Vyd. tohoto souboru 1. Jinočany: H & H, 1997. 265 s. : i. ISBN 80-86022-17-X. info
 • Před obrazem : antologie americké výtvarné teorie a kritiky. Edited by Tomáš Pospiszyl, Translated by Tomáš Pospiszyl - Věra Chase - Ruben Pe. 1. vyd. Praha: OSVU, 1998. 189 s. ISBN 80-238-1286-6. info
 • KALISTA, Zdeněk. Cesty historikovy. V Praze: Václav Petr, 1947. info
 • KALISTA, Zdeněk. Cesty historikova myšlení : prameny k moderní české historiografii. Sv. 1. Edited by Zdeněk Beneš. Praha: Garamond, 2002. 285 s. ISBN 80-86379-40-X. info
 • ŘEPA, Milan. Poetika českého dějepisectví. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 260 s. ISBN 8072941895. info
 • IGGERS, Georg G. Dějepisectví ve 20. století :od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Translated by Pavel Kolář. Praha: Lidové noviny, 2002. 177 s. ISBN 80-7106-504-8. info
 • LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů : od Cézanna po Dalího. 4., přeprac. vyd. Praha: Odeon, 1989. 513 s. ISBN 8020700870. info
 • Myšlenky moderních sochařů. Edited by Zdenka Volavková-Skořepová. Praha: Obelisk, 1971. 517 s., 79. info
 • POSPISZYL, Tomáš. Srovnávací studie. Vyd. 1. Praha: Fra, 2005. 179 s. ISBN 808660327X. info
 • DANTO, Arthur C. Zneužitie krásy : estetika a pojem umenia. Translated by Jozef Cseres. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 208 s. ISBN 9788081010255. info
 • PECHAR, Josef and Petr URLICH. Programy české architektury. 1. vyd. Praha: Odeon, 1981. 302 s., [7. info
 • PRAHL, Roman and Lenka BYDŽOVSKÉ. Volné směry :časopis secese a moderny. Praha: Torst, 1993. 191 s. ISBN 80-85639-14-9. info
 • Moderní revue :1894-1925. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 396 s. ISBN 80-85639-63-7. info
 • URBAN, Otto M. V barvách chorobných : idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914. Translated by Barbara Day - David Chirico. Praha: Obecní dům, 2006. 409 s. ISBN 8086300722. info
 • Zajatci hvězd a snů : katolická moderna a její časopis Nový život : (1896-1907) : [výstava v Moravské galerii v Brně, Pražákův palác (11.5.2000 - 13.8.2000)]. Edited by Roman Musil - Aleš Filip, Photo by Irena Armutidisová. Vyd. 1. [Praha]: Argo, 2000. 458 s. : i. ISBN 80-7203-262-3. info
 • PADRTA, Jiří and Miroslav LAMAČ. Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917 : teorie, kritika, polemika. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 372 s. ISBN 8020704043. info
 • POMAJZLOVÁ, Alena. Josef Čapek, Nejskromnější umění. In Bulletin Moravské galerie. Brno: Moravská galerie v Brně, 2005. p. 303-304, 2 pp. ISBN 80-7027-143-4. info
 • České umění, 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Dagmar Svatošová - Jiří Ševčík. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • SLAVÍČEK, Lubomír, Polana BREGANTOVÁ, Anděla HOROVÁ and Marie PLATOVSKÁ. Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008) (A Dictionary of Art Historians, Critics, Theorists, Journalists, and Experts in Related Fields in the Czech Lands (circa 1800 to 2008)). Vydání první. Praha: Academia, 2016. 1807 pp. ISBN 978-80-200-2094-9. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky pro ukončení: 1) referát – rozbor vybraného textu, min. rozsah 4.500 znaků vč. mezer, do 30.4. vložit do odevzdávárny, téma dohodnout do 1.4.; 2) esej, rozsah 5.500 znaků vč. mezer, do 7.5. vložit do odevzdávárny, 3) případně také prezentace referátu a/nebo eseje.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/US_83