UZB002 Basic Course in Education

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
UZB002/01: Thu 12:00–13:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová, R. Švaříček
UZB002/02: Thu 14:00–15:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová, R. Švaříček
UZB002/03: Tue 18:00–19:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, I. Procházková, Z. Šalamounová
UZB002/04: Tue 10:00–11:40 J21, K. Brücknerová, K. Korcová, Z. Šalamounová, R. Švaříček
UZB002/05: Thu 16:00–17:40 J21, I. Procházková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/200, only registered: 1/200
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 30 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Subject offer to students a view to methods, targets, forms and subject of educational processes. Offer a summary of the teacher, pupils, pedagogy communication, of curriculum and other problems of contemporary pedagogy.
At the end of this course, students should be able to: understand and be able to explain basic categories of education, discuss about aims, curriculumt, means and ends of education, principals of educational process - and their mutual relations.
Syllabus
 • 1. Pedagogy, its subject, objectives, methods, position among social sciences, disciplines, basic terminology.
 • 2. History of pedagogy and education.
 • 3. Teaching as profession.
 • 4. Pupil as a subject of education.
 • 5. Pupils specific problems and needs.
 • 6. Communication at school.
 • 7. Classroom and school social climate, educational environment.
 • 8. Curriculum.
 • 9. School as institution, Czech education system, school legislation, basic documents and trends of educational policy.
 • 10. School - family cooperation.
 • 11. Alternatives and innovations in school education.
 • 12. Actual problems of contemporary pedagogy.
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  not specified
 • VALIŠOVÁ, Alena and Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vydání 1. Praha: Grada, 2007. 402 stran. ISBN 9788024717340. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • Otevřené učení ve 28 krocích. Edited by Bernd Badegruber, Translated by Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 118 s. ISBN 80-85282-76-3. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Translated by Karel Balcar. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8. info
 • AUGER, Marie-Thérèse and Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky [Vorlíček, 1994]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 115 s. ISBN 80-7066-982-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION and Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
Teaching methods
The course is taught as both lectures and seminars.
Assessment methods
Written exam.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/UZB002