UZB003 Theory of Instruction

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ingrid Procházková (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable of Seminar Groups
UZB003/01: Mon 9:10–10:45 J21, I. Procházková
UZB003/02: Mon 17:30–19:05 J21, K. Korcová
UZB003/03: Tue 9:10–10:45 J21, K. Brücknerová, I. Procházková
UZB003/04: Tue 10:50–12:25 J21, K. Brücknerová, I. Procházková
UZB003/05: Tue 17:30–19:05 B2.44, K. Korcová
UZB003/06: Wed 15:50–17:25 J21, Z. Šalamounová
Prerequisites (in Czech)
UZB002 Basic Course in Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 200 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/200, only registered: 0/200
Fields of study the course is directly associated with
there are 25 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course deals with basic problems of preparation, realization and management of instruction. Active participation of students is supposed as well as presentation of own opinions.
At the end of this course, students should be able to: understand and be able to explain basic problems of instruction, problems of teacher training, information and communication technology. Student should discuss about aims, objectives and intended learning outcomes, curriculum planning. Student should be able to design lesson plan.
Syllabus
 • 1. Education, didactics, instruction
 • 2. Background to current development in education
 • 3. Aims, objectives and intended learning outcomes
 • 4. Curriculum
 • 5. Managing beahviour in the classroom
 • 6. Planign, pre-active fase of teaching
 • 7. Assesment
 • 8. Anticipating management, rules and routines in classrooms
 • 9. Assesment, context of assesment, methods, design an assessment task
 • 10. Selfreflection, further professional development, teachers thinking, teachers believes.
Literature
  required literature
 • KALHOUS, Zdeněk and Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 178 s. ISBN 8070679204. info
  recommended literature
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  not specified
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK and Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Drama education in contemporary school's curriculum). Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 pp. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION and Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1994]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 111 s. ISBN 80-210-0210-741. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
Teaching methods
The course is taught as both lectures and seminars.
Assessment methods
Written exam. Based on lessons, study, presentation of model lesson and basic literature.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: !DPS003
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/UZB003