UZB007 Compendium for Teachers

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Mgr. Martin Sedláček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 97 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Kompendium pro učitele je věnován otázkám, které se vztahují k výkonu učitelské profese a které jsou nadoborové, tzn. neváží se k oborové specifikaci studentů. Kurz je prakticky orientovaný a skladba témat vždy vyplývá z nejnovějších trendů a současných problémů školství. Záměrem kurzu je zprostředkovat stávající porozumění a reálný pohled na současnou podobu procesů ovlivňujících situaci ve školství a ve školách a také motivovat ke studiu učitelství a k výkonu této profese. Ve výuce bude kladen důraz na formy aktivního a otevřeného učení.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) Zorientovat se v aktuálních pedagogických tématech týkajících se učitelství.
b) Sledovat nové trendy ve školství.
c) Uplatňovat ve své praxi poznatky nabyté v rámci Kompendia.
d) Diskutovat aktuální otázky českého školství za použití relevantních argumentů.
Syllabus (in Czech)
  • Osnova pro jarní semestr 2020:
  • Koncipování výuky napříč školními předměty: jak vytvářet integrovanou tematickou výuku, hledat mezipředmětové vazby a možnosti spolupráce v rámci školy (Mgr. Martina Holková)
  • Digitální technologie ve výuce: prostředí google classroom, jeho uplatnění při řízení a vedení výuky na dálku (Mgr. Zuzana Šalamounová, Ph.D.)
  • Výukové aplikace pro online výuku, distanční výuku i ozvláštnění kontaktní výuky: vytváření učebních příležitostí pro žáky, jejich hodnocení a provázání s dalšími výukovými platformami (Mgr. Pavel Hodál)
  • Role třídního učitele: učitel jako vychovatel, vzdělavatel, úředník i člověk (Mgr. Dana Karpíšková)
Literature
Teaching methods (in Czech)
Přenáška je vždy spojena se seminární částí, kde se předpokládá aktivní zapojení studentů do výuky.
Assessment methods (in Czech)
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z témat probíraných při prezenční výuce. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 66 bodů z maximálního počtu bodů v testu, tedy 100 bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/UZB007