UZCJA072 Theory of Lit. for Teaching

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 D21
Prerequisites
For M.A. students only.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 16/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is designed as a lecture introducing the leading trends of both Czech as well as world literary theory to the students. The students are also provided with The Reader to Literary Theory which contains essencial texts regarded to the topic of the lecture. The reader is represented as a printed copy and as a digital copy in IS as well.
After finishing the course the students will be able:
to analyse and unterpret selected literary theoretical texts;
to apply this theoretical knowledge to analysing particular literary texts.
Syllabus
 • The lecture focuses on crucial concepts, periods and trends of Czech and world literary theoretical thought, such as:
 • The lecture focuses on crucial concepts, periods and trends of Czech and world literary theoretical thought, such as: Text - semantical and pragmatical approaches, Reader Response Criticism, Narratology, Interpretation of Poetry, Theory of Autobiography and Narrative identity, Postmodernism, Deconstruction, Methodology of literary history, Theory of intermediality.
Literature
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 699 s. ISBN 9788020020482. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Fikce a historie v období postmoderny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 155 s. ISBN 9788020015815. info
 • FOŘT, Bohumil. Literární postava. Vývoj a aspekty naratologického zkoumání. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. 111 pp. ISBN 978-80-85778-61-8. info
 • FOŘT, Bohumil. Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 135 stran. ISBN 9788021046948. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • FOŘT, Bohumil. Ruth Ronenová a její hledání reality. (Ruth Ronen and her search for reality.). In RUTH RONENOVÁ. Možné světy v teorii literatury. 1. vyd. Brno: Host, 2006. p. 270-280, 11 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-180-1. info
 • HERMAN, David. Přirozený jazyk vyprávění. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005. 123 s. ISBN 8085778459. info
 • EAGLETON, Terry. Úvod do literární teorie. Translated by Petr Onufer. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2005. 363 s. ISBN 8086138720. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004. 66 s. ISBN 8085778394. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Identita literárního díla (Literary Text, Its World and Its Style; Counterfactual Imagination). Vydání první. Brno - Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2004. 68 pp. Edice Theoretica, svazek 2. ISBN 80-85-778-39-4. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 8071855928. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy (Heterocosmica. Fiction and Possible Worlds). Vydání české první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 pp. ISBN 80-246-0735-2. info
 • SCHOLES, Robert E. and Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 80-7294-000-7. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • TODOROV, Tzvetan. Poetika prózy. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2000. 333 s. ISBN 80-86138-27-5. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie I, II. 2000. info
 • ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy :přednášky na Harvardově univerzitě. Translated by Bronislava Grygová. v Olomouci: Votobia, 1997. 196 s. ISBN 80-7198-248-2. info
 • SUS, Oleg. Bez bohů geneze? Vyd. 1. Brno: Vetus via, 1996. 173 s. ISBN 80-902024-9-7. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Obléhání zevnitř. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 420 s. ISBN 80-85639-77-7. info
 • JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1995. 747 s. ISBN 80-85787-83-0. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český spisovatel, 1993. ISBN 80-202-0418-0. info
 • JANKOVIČ, Milan. Dílo jako dění smyslu. 1. vyd. Praha: Pražská imaginace ve spolupráci s Ústavem pro českou a slovenskou literaturu ČSAV, 1992. 94 p. ISBN 8071100609. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Z večerní školy versologie. 2, Sémantika a funkce veršových útvarů : versologický průvodce tvorbou generace devadesátých let [28947/2]. Pardubice: Akcent, 1991. ISBN 80-85366-05-7. info
 • STANZEL, Franz K. Teorie vyprávění : Theorie des Erzählens (Orig.). Translated by Jiří Stromšík, Edited by Miloš Pohorský. 1. vyd. Praha: Odeon, 1988. 321 s. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
The course ends with an oral exam during which the students must prove their knowledge of the texts provided in a reading book.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/UZCJA072