UZFJ1A100X Francouzská sémantika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Vurm, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět navazuje na kurz FJIA023a z bakakářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Francouzská sémantika je zprostředkovat souvislý výklad o analýze významu slov (ve slovnících i v souvislých textech) a o hlavních sémantických teoriích. Student by měl být schopen definovat základní sémantické pojmy. V rámci analýzy konkrétních cvičení tyto pojmy aplikovat a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních sémantických jevů a klasifikovat sémantické změny a kategorie lexikálně sémantického popisu. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit.
Osnova
 • Definování obecně sémantických pojmů (sémantika, sémiologie, sémiotika; onomaziologie a sémaziologie; znak: signifiant a signifié, význam, pojem, denotát) Definice inkluzí. Sémická analýza. Teorie prototypu a stereotypu. Nástin historie sémantiky a aplikace na teorii překladu.
Literatura
 • DUCHÁČEK, Otto. Précis de sémantique française. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
 • TOURATIER, Christian. La sémantique. Paris: Armand Colin, 2000. 191 s. ISBN 2200252102. info
 • Nyckees, Vincent, La sémantique, Paris, Belin, 1998
 • GREIMAS, Algirdas Julien. Sémantique structurale : recherche de méthode. Paris: Librairie Larousse, 1966. 262 s. info
 • GUIRAUD, Pierre. La sémantique. Paris, 1964. info
 • Picoche, Jacqueline, Structures sémantiques du lexique francais, Paris, Nathan, 1987
 • POTTIER, Bernard. Sémantique générale. Paris: Presses universitaires de France, 1992. 237 s. ISBN 2-13-044159-9. info
 • Guiraud, Pierre, Structures étymologiques du lexique français, Paris, Larousse, 1970
 • LERAT, Pierre. Sémantique descriptive. Paris: Hachette, 1993. 128 s. ISBN 2-01-008854-9. info
 • OSTRÁ, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : etude diachronique d'un champ conceptuel. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 124 s. info
 • OSTRÁ, Růžena. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes : domaines français, espagnol et roumain. 1966. 179 s. info
 • DUCHÁČEK, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne [1-21326]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
 • DUCROT, Oswald. Dire et ne pas dire : principes de sémantique linguistique. 3. éd. corr. et augm. Paris: Hermann, 1991. 326 s. ISBN 2705659080. info
 • CUSIMANO, Christophe. La polysemie : Essai de semantique generale. PrvnÍ. Paris: L'Harmattan, 2008. 232 s. Collection Sémantiques. ISBN 978-2-296-06725-7. info
 • NYCKEES, Vincent. La sémantique. Paris: Belin, 1998. 365 s. ISBN 2701116236. info
 • POTTIER, Bernard. Sémantique générale. Paris: Presses universitaires de France, 1992. 237 s. ISBN 2-13-044159-9. info
 • GALMICHE, Michel. La sémantique générative. Paris: Larousse, 1975. 191 s. ISBN 2030703370. info
 • MOUNIN, Georges. Clefs pour la sémantique. Paris: Seghers, 1972. 268 s. Éditions Seghers. info
 • BRÉAL, Michel. Essai de sémantique. Science des significations. Paris, 1897. info
Výukové metody
V přednáškovém bloku bude podán výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech z pohledu různých sémantických teorií. V seminární části budou studenti aplikovat nabyté teoretické znalostí na autentických textech. Formou písemné prezentace student prokáže schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s prací s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Písemný test. Dílčí rozbory textů formou průběžně odevzdávaných seminárních úkolů. K testu bude připuštěn pouze student, který se aktivně účastnil semináře (80%) a průběžně odevzdával úkoly.
Informace učitele
Předmět je součástí státní magisterské zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/UZFJ1A100X