UZFJ1B201X French Language Seminar Paper 1

Faculty of Arts
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seminární práce bude vypracována na dané téma, jež zadá vyučující. Zápočet ze seminární práce bude zapsán po odevzdání 7 - 10ti stránkového elaborátu (v češtině), týkajícího se problematiky překladu. Zpracovat lze jedno ze dvou následujících děl: Jiří Levý: Umění překladu, 2. doplň. vyd., Panorama, Praha, 1983 Georges Mounin: Teoretické problémy překladu, Karolinum, Praha, 1999 Řádný termín odevzdání je do 15. 1. 2008 1. opravný termín: do 10.2. 2008 2. opravný termín. do 17. 2. 2008 Elaborát bude odevzdán v tištěné formě, nikoli elektronicky.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet ze seminární práce bude zapsán po odevzdání 7 - 10ti stránkového elaborátu (v češtině), týkajícího se problematiky překladu. Zpracovat lze jedno ze dvou následujících děl: Jiří Levý: Umění překladu, 2. doplň. vyd., Panorama, Praha, 1983 Georges Mounin: Teoretické problémy překladu, Karolinum, Praha, 1999 Řádný termín odevzdání je do 15. 1. 2008 1. opravný termín: do 10.2. 2008 2. opravný termín. do 17. 2. 2008 Elaborát bude odevzdán v tištěné formě, nikoli elektronicky.
Language of instruction
French
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 15 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2007/UZFJ1B201X