UZFJA101 Vývoj jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Předpoklady
FJIA028 Bakalářská zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehled vývoje francouzštiny od lidové latiny do současnosti. Vedle hláskového vývoje, který byl ve srovnání s jinými románskými jazyky velmi bouřlivý, je věnována soustavná pozornost strukturálním proměnám jazyka.
Osnova
  • Cílem přednášky je dát studentům představu o staré francouzštině a vštípit jim, že starší stavy jazyka stále ovlivňují moderní jazykový úzus a jsou v něm přítomny. V zimním semestru se výklad soustředí na problémové okruhy postihující etapy vývoje od předrománského (hlavně keltského) substrátu až po starou francouzštinu včetně.
Literatura
  • Další bibliografie viz rubrika Informace učitele
  • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
Metody hodnocení
Účast na přednášce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
BIBLIOGRAPHIE POUR LANCIEN ET LE MOYEN FRANCAIS N. B. : 1) La bibliographie concernant les étapes de la langue postérieures au 15e siecle est indiquée directement dans le cours. 2) La liste qui suit est distribuée sous une forme plus lisible sur le support papier. N. B. La bibliographie se limite au choix dinstruments présents a la Faculté des Lettres de Brno ; pour une liste plus complete, on peut recourir entre autres a LInformation grammaticale, 99, octobre 2003, p. 13 ; voir ibid., p. 14, pour le 16e sicle. A. Instruments lexicographiques : La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de lancien langage françois, Paris 1875-1882 F. Godefroy, Dictionnaire de lancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e au 15e sicle, Paris, 1880-1992 A.-J. Greimas, Dictionnaire de lancien français, Paris, Larousse, 1994 J. W. Hassell, Middle French Proverbs, Sentences and Proverbial Phrases, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1982 J. Picoche, Dictionnaire étymologique du français, Paris, Le Robert, 1986 G. Straka, K. Baldinger, Dictionnaire étymologique de lancien français, fasc. G-HO et complément bibliographique, Québec, Univ. de Laval Tübingen, Max Niemeyer, depuis 1974 *G. Di Stefano, Dictionnaire des locutions en moyen français, Montréal, CERES, 1991 A. Tobler, E. Lommatzsch, Altfranzösisches Wörterbuch, Berlin, Wiesbaden, Stuttgart, depuis 1925 W. von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch, Bonn, puis Leipzig, Berlin, puis Bâle, depuis 1922 W. von Wartburg, O. Bloch, Dictionnaire étymologique de la langue française (8e éd. Paris, PUF, 1989) B. Grammaires, manuels, études générales portant sur la langue *A. Baril, Manuel dinitiation lancien français, Paris, Ellipses, 1998 *J. Batany, Français médiéval, Paris, Bordas, 1972 H. Bonnard - Cl. Régnier, Petite grammaire de lancien français, Magnard, 1997 (5e éd.) Cl. Buridant, Grammaire nouvelle de lancien français, Paris, SEDES, 2000 : contient une bibliographie abondante F. De la Chaussée, Initiation la morphologie historique de lancien français, Paris, Klincksieck, 1989 R. Martin, M. Wilmet, Syntaxe du moyen français, Bordeaux, Bire, 1980 Ch. Marchello-Nizia, La langue française aux XIVe et XVe sicles, Paris, Nathan, 1997 *Ph. Ménard, Syntaxe de lancien français, Bordeaux, Bire, 1994 *G. Moignet, Grammaire de lancien français, Paris, Klincksieck, 1988 J. Picoche Ch. Marchello-Nizia, Histoire de la langue française, Paris, Nathan, 1998 M. Plouzeau, Avec la mort Artu : une méthode dancien français, Aix-en-Provence, CUERMA, 1994 M. Plouzeau, Avec Perceval. Roman de Chrétien de Troyes : approches du vieux français, Centre de Télé-Enseignement de lUniv. de Provence, Aix-en-Provence, 2001/2002: enregistrements sonores et livre daccompagnement A. Queffélec, R. Bellon, La linguistique médiévale, ancien français aux concours, Paris, Collin, 1995 G. Raynaud de Lage, Introduction lancien français. Nouvelle édition par G. Hasenohr, Paris, SEDES, 1990 *O. Soutet, Etudes dancien et de moyen français, Paris, PUF, 1992 C. Thomasset, K. Ueltschi, Pour lire lancien français (coll. 128), Paris, Nathan, 1993 G. Zink, Morphologie du français médiéval, Paris, PUF, 1992 G. Zink, Phonétique historique du français, Paris, PUF, 1986 *ouvrages ne faisant pas partie de la Bibliothque, mais présents la Faculté
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Lze zapisovat až po úspěšném složení bakalářské zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006.