UZHIK016 Pedagogická praxe

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/7. 7 hodin konzultací. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZHIK014I Didaktika dějepisu I
Absolutorium teoretických předmětů pedagogicko-psychologického základu a oborové didaktiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření teoretických znalostí a dovedností v praxi středoškolské výuky.
Výstupy z učení
Student se v rámci předmětu naučí pod vedením uvádějícího učitele řídit pedagogický proces v (heterogenní) třídě, respektovat specifika učení jednotlivců a kolektivu a definovat přiměřené pedagogické a didaktické cíle a postupy. V neposlední řadě se seznámí s běžným provozem střední školy, tj. s komunikací s žáky a dalšími aktéry pedagogického procesu, s prací pedagogického kolektivu, se školní administrativou atd.
Osnova
  • aplikace teoretických znalostí a dovedností v praxi
  • respekt ke specifickým potřebám učení jednotlivce a kolektivu
  • provoz školy, administrativa, komunikace s aktéry pedagogického procesu
Výukové metody
individuální a tandemová výuka
komunikace s aktéry pedagogického procesu
školní administrativa
Metody hodnocení
Ukončení předmětu na základě zpracované dokumentace k praxi a pohovoru s vyučujícím.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.