UZHIK016 Pedagogická praxe

Faculty of Arts
Spring 2021

The course is not taught in Spring 2021

Extent and Intensity
0/7. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
UZHIK014I Didactics of History I
Absolutorium teoretických předmětů pedagogicko-psychologického základu a oborové didaktiky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ověření teoretických znalostí a dovedností v praxi středoškolské výuky.
Learning outcomes (in Czech)
Student se v rámci předmětu naučí pod vedením uvádějícího učitele řídit pedagogický proces v (heterogenní) třídě, respektovat specifika učení jednotlivců a kolektivu a definovat přiměřené pedagogické a didaktické cíle a postupy. V neposlední řadě se seznámí s běžným provozem střední školy, tj. s komunikací s žáky a dalšími aktéry pedagogického procesu, s prací pedagogického kolektivu, se školní administrativou atd.
Syllabus (in Czech)
  • aplikace teoretických znalostí a dovedností v praxi
  • respekt ke specifickým potřebám učení jednotlivce a kolektivu
  • provoz školy, administrativa, komunikace s aktéry pedagogického procesu
Teaching methods (in Czech)
individuální a tandemová výuka
komunikace s aktéry pedagogického procesu
školní administrativa
Assessment methods (in Czech)
Ukončení předmětu na základě zpracované dokumentace k praxi a pohovoru s vyučujícím.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 7 hodin konzultací.
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/UZHIK016