UZPG41A87 Pedagogical Practics

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Pavelka (seminar tutor)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course follows Specific problems of methodology of teaching pedagogy. The students complete a field practice in school environment. There are three basic aims: Students will familiarize themselves with running of an institution where their field practice is taking place (basic documents, inner regulations, material equipments of schools, etc.) They will learn about teaching practice of the particular school type at shadowing sessions. Finally, the main aim is students own outputs (teaching) under supervision of experienced teachers and following analysis of these lessons.
Syllabus
 • Theoretical Background for the Field Practice: Provided within Didactics of Educational Science when students are prepared for teaching practice in secondary schools by micro-teaching, feedback methods, self-reflection and self-evaluation methods. Preparation for the Field Practice: Students have to participate on a workshop conducted by an experienced teacher directly in a secondary school, where the issues of pedagogic education in secondary schools, as well as issues of practice conduct, shadowing, and students’ participation on school life etc. are discussed. Field Practice: Students complete the field practice under supervision of experienced teachers of pedagogy. Typically, the field practice is taking pace in a secondary pedagogic school which has signed an agreement on field practice for students of educational science with Masaryk University. Students attend shadowing sessions, preparatory discussion with a supervising teacher and a feedback session with the supervisor who evaluates the teaching output and recommends future improvement or development for the students. Subject methodologist is present at all stages of field experience. Evaluation Seminar after Completing the Field Practice: Students evaluate the field practice together with subject methodologist, especially their own teaching and learning, but also running of the respective school and other experience gained from the field practice.
Literature
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe: funkce a význam hodnocení studenta. (Pedagogic practice: function and meaning running and final evaluation student.). In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. První vydání. Brno: MSD. s.r.o. a PdF MU, 2006. p. 40-44, 5 pp. ISBN 80-86633-67-5. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele (The continuous pedagogical practice as an oportunity for student’s preparation to a form teacher’s educational activites). In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. p. 143-145, 3 pp. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. (Pedagogical Training Practice). Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 pp. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Pedagogical Practice and the Development of Future Teachers Professional Competencies). 2005. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3, 3 pp. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně (Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno). Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, vol. 2004, 3/4, p. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe v kontextu pregraduální přípravy (Teaching practice of the pre-gradual teacher preparation). In Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 16-19, 4 pp. ISBN 80-210-3378-9. info
 • HAVEL, Jiří and Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (Pedagogical Practice of the Pre-gradual Preparation of Teachers). 2004. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina. Seminář Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů (The seminar Educational practicum in the pregradual teacher training). Pedagogická orientace, Brno: ČPdS, 2004, -, No 2, p. 113-114. ISSN 1211-4669. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty :(alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 80-7041-808-7. info
 • SVOBODOVÁ, Jana and Alena NELEŠOVSKÁ. Pedagogická praxe : praktická příručka určená studentům prezenčního studia oboru učitelství pro I. st. ZŠ. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 116 s. ISBN 8024401711. info
 • Pedagogická praxe :metodické pokyny. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2000. 140 s. ISBN 80-7082-659-2. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • Pedagogická praxe - praxeologie :[sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK v Praze dne 4.-5.11.1996]. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997. 100 s. ISBN 80-86039-15-3. info
 • MRHAČ, Josef. Pedagogická praxe ve studiu učitelství 1. stupně základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 187 s. info
 • KYSELKOVÁ, Vlasta. Pedagogická praxe na pedagogické škole : k historii a současnému pojetí učebního předmětu v systému vzdělání učitelek mateřských škol. Edited by Lili Monatová. 1967. 99 s., [28. info
Teaching methods
short-term attachment
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; Report;
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 4 týdny.
General note: Počet kreditů byl od roku 2015 zvýšen na 8 kreditů (z původních 5). Tato úprava byla byla realizována na základě nové akreditace v létě roku 2015. Případné nesrovnalosti v počtu kreditů je nutné řešit s garantem oboru.
Information on the extent and intensity of the course: 4 týdny.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/UZPG41A87