UZPH2101 Problémy etiky a religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu student: zná klíčové problémy a otázky religionistiky a etiky, rozumí a chápe souvislosti původu a genealogie náboženství a morálky, osvojí si základní pojmy a definice z oblasti religionistiky a etiky, je schopen identifikovat základní teorie a přístupy v religionistice a etice, uvědomuje si jejich přesahy do jiných disciplín, je schopen kriticky hodnotit formy argumentace, týkající se náboženských skupiny, je schopen analyzovat mediální diskurs o sektách, orientuje se v charakteristice náboženských skupin působících na našem území a umí je identifikovat, orientuje se v současných vysvětleních a zdůvodněních morálky a v základních etických teoriích a jejich argumentech;
Výstupy z učení
Motivovaný student je schopen využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětů etika a religionistika, vyučovaného na středních školách.
Osnova
 • Definice náboženství (problém vymezení a možnosti zkoumání)
 • Sekty a náboženské skupiny (jsou „sekty“ skutečně nebezpečné?)
 • Netradiční náboženství v ČR
 • Etika – pojmová a definiční vymezení, základní otázky
 • Normativní etika, metaetika
 • Deskriptivní etika, dějiny etiky, aplikovaná etika
 • Geneze morálky (evoluční, empirická a experimentální etika)
 • Experimenty v etice a jejich využití ve výuce
 • Semináře zaměřené na představení vlastních ukázkových výukových hodin na témata z etiky nebo religionistiky
Literatura
  povinná literatura
 • BRÁZDA, Radim. Ethicum. první. Zlín: VeRBuM, 2010. 188 s. ISBN 978-80-904273-9-6. info
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 181 s. ISBN 8021016450. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
Referát (všichni studenti vystoupí na seminářích s vlastní přípravou vzorové hodiny na zvolené téma), závěrečná práce. Hodnotit se bude srozumitelnost, fundovanost, přístupnost, adekvátnost a invence zpracování.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:08, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému