UZPH2102 Problémy ontologie a epistemologie

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:10–15:45 A11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student: zná klíčové problémy současné ontologie a epistemologie; rozumí jejím historickým kořenům, uvědomuje si jejich přesahy a vazby na jiné disciplíny; je schopen využít získané znalosti při tvorbě kurikula předmětu ZSV vyučovaném na středních školách.
Osnova
 • Ontologie a přírodní věda 20. století (čas a prostor v relativistické kosmologii).
 • Ontologie a nezodpovězené otázky přírodní vědy (rychlá neutrina, temná hmota apod.).
 • Analytická metafyzika.
 • Analýza znalosti.
 • Revize tradičního přístupu.
 • Teorie pravdy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Gnoseologie : od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Edited by Josef Krob. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006. 155 s. ISBN 8021039949. info
 • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 3rd ed. New York: Routledge, 2006. xi, 309. ISBN 0415401348. info
 • LOUX, Michael J. Metaphysics : a contemporary introduction. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xiii, 303. ISBN 0415261074. info
 • KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2002. 312 s. ISBN 8070071680. info
 • LEHRER, Keith. Teória poznania. 1. vyd. Bratislava: Infopress, 1999. 171 s. ISBN 8085402343. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse
Metody hodnocení
referát (vystoupení na semináři), závěrečná práce zaměřená na jedno z témat probraných ve výuce. Hodnotit se bude přístupnost, adekvátnost a invence.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.