UZPH22 Pedagogická praxe v rámci Didaktiky filozofie a ZSV

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
max. 10 hodin během praxe. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Tomáš Měšťánek (přednášející)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
UZPH2108 Didaktika filosofie a ZSV I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Během praxe aplikuje student poznatky získané v kursu při vlastních výukových pokusech (pod vedením cvičného učitele příslušné střední školy). Metodicky si připravuje a vede hodiny běžné výuky základů společenských věd (resp. občanského a společenskovědního základu, občanské nauky atd. podle typu střední školy). Na základě zadaného úkolu analyzuje určitý výukový jev, připraví o něm písemnou zprávu a vede pak o něm diskusi v didaktickém kursu.
Osnova
  • Metodická příprava. 4 hodiny náslech, 4 hodiny výstup. Analýza sledovaného jevu.
Literatura
    povinná literatura
  • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
    doporučená literatura
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
Výukové metody
Praxe na gymnáziu nebo na střední odborné škole musí probíhat v běžných vyučovacích hodinách (nikoli ve volitelných seminářích apod.). Během náslechů u učitele vedoucího praxi sledují posluchači metodické stránky výuky (strukturu hodiny, formy komunikace učitel-žák apod.). Po skončení vlastních výukových pokusů (výstupů) zpracují rozbor zadaného pedagogického jevu. Minimální rozsah praxe: 4 hodiny náslechů, 4 hodiny vlastních výstupů.
Metody hodnocení
Zápočet. Podmínky: 1. absolvování praxe, potvrzení a hodnocení vedoucím učitelem; 2. písemné zpracování zadaného pedagogického jevu; 3. rozbory ped. pokusů v rámci lekcí Didaktiky ZSV.
Informace učitele
Pokyny a příslušné formuláře k praxi jsou ve studijních materiálech tohoto předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/UZPH22