UZPHK2103 Didaktika filozofie a ZSV/ON I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
10 hodin konzultací. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tomáš Měšťánek (přednášející), Hana Holmanová (zástupce)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 22. 9. 15:50–17:25 A11, Pá 27. 10. 15:50–17:25 A11
Předpoklady
UZB002 Základy pedagogiky || DPS002 Základy pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíl: Navázat na poznatky z kursů psychologie výchovy a obecné didaktiky; aplikovat poznatky na vzdělávací a výchovné působení předmětu ZSV/ON; pochopit specifika předmětu ZSV/ON pro osvojení postojů sebevědomého demokratického občana.
Osnova
  • Témata:
  • 1. Úloha ZSV/ON; postavení předmětu mezi ostatními všeobecně vzdělávacími předměty ve střední škole.
  • 2. Obsahové pojetí ZSV/ON: podíl jednotlivých dílčích disciplin - hranice a kontinuita.
  • 3. Koncepce ZSV v gymnáziu a ON ve středních odborných školách. Učební plány a učební osnovy.
  • 4. Specifické požadavky kladené na učitele ZSV/ON.
  • 5. Kognitivní a afektivní výukové cíle ZSV/ON.
  • 6. Efektivní metody výuky ZSV/ON.
  • 7. Výukové formy uplatňované ve standardních (povinných) hodinách ZSV/ON.
  • 8. Zvláštnosti vzdělávací diagnostiky a klasifikace v ZSV/ON.
Literatura
  • Literatura zadávána ve výuce.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Informace učitele
Literatura: * Horká, H. - Hrdličková, A.: Výchova pro 21. století: koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Paido, Brno 2000 * Kalhous, Z. - Obst, O.: Didaktika sekundární školy. UP, Olomouc 2003 * Kašová, J. a kol.: Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. Iuventa, Kroměříž 1995 * Maňák, J.: Nárys didaktiky. MU, Brno 1997 * Mareš, J. Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. MU, Brno 1995 * Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2002 * Průcha, J.: Moderní pedagogika. Portál, Praha 1997 * Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Portál, Praha 1999 * Vyskočilová, E.: Utváření komunikativních dovedností učitele. SPN, Praha 1991
PEDAGOGICKÉ PRAXE - instrukce a formuláře jsou uloženy ve studijních materiálech v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 16:13, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému