UZPHK2203 Elements of Sociology

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Timetable
Fri 24. 2. 12:30–14:05 A11, Fri 7. 4. 14:10–15:45 A11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is conceived as a combination of reading and teaching. The main objectives of the course are the following: approach to the sociological way of thinking about reality, capability for orientation in principal sociological conceptions, concepts and paradigms, ability to operate with them and to formulate critical reflection about them.
Syllabus
 • 1. Introduction to sociological perspective, the classical sociological theories (reading: P. Berger: Pozvání do sociologie, str. 9-32, 165-182; discusion)
 • - The classical sociological theories I - Marx (reading: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str. 85-122)
 • - The classical sociological theories II - Durkheim (reading: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str. 195-236)
 • - The classical sociological theories III - Weber (reading: Jan Keller: Dějiny klasické sociologie, str.237-290)
 • 2. Contemporary sociological theories, contemporary sociology, empirical research (reading: Berger a Luckmann: Sociální konstrukce reality)
 • - Social contructivism (discusion: Berger - Luckmann "Social construction of reality")
 • - Sociology of family (reading: Ivo Možný: Sociologie rodiny, str. 79-122)
 • - Gender, sexuality, intimity (reading: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Pohlavi a sexualita" (str. 110-134)
 • - Social structure (reading: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Stratifikace a třídní struktura společnosti" (str. 253-286)
 • - Sociology of religion (reading: Anthony Giddens: Sociologie, kapitola "Náboženství" (str. 411-442)
 • - Empirical research in social sciencies
Literature
  required literature
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie (Introduction to Sociology.). In Úvod do sociologie. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-06-0. info
  recommended literature
 • Pozvání do sociologie :humanistická perspektiva. Edited by Peter L. Berger. 2. vyd. Brno: BARRISTER & PRINCIPAL, 2003. 194 s. ISBN 80-85947-90-0. info
 • BERGER, Peter L. and Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 200 s. ISBN 80-86429-15-6. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 978-80-246-0139-7. info
Teaching methods
Lectures, reading
Assessment methods
Semester paper.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Informace o rozvrhu kurzu najdete zde: http://www.phil.muni.cz/wkfi/home/studium/rozvrh-ks.
Information on the extent and intensity of the course: 10 hodin konzultací.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/UZPHK2203