EN

FF:UZPHK2296 Projekt diplomové práce - Informace o předmětu

UZPHK2296 Projekt magisterské diplomové práce

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 12 hodin za semestr. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pomoci studentům ujasnit si, co všechno je vhodné promyslet předtím, než začnou psát diplomovou práci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu budou mít studenti jasnou představu o tématu a cílech své diplomové práce a budou znát formální a argumentační náležitosti diplomové práce.
Osnova
  • • výběr tématu/tematického okruhu v IS, anebo návrh vlastního tématu
  • • individuální konzultace s vedoucím práce – upřesnění tématu, formulace cílů a výzkumných hypotéz
  • • zadání názvu práce, pokynů k vypracování a literatury
  • • průběžné e-learningové testy
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
e-learning, individuální konzultace
Metody hodnocení
e-learningové testy (je potřeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek: Z prvního, vstupního testu získat 80 % bodů. Celkově v kurzu získat 60 % bodů.) Student získá zápočet po přihlášení se k dohodnutému tématu v Rozpisu témat.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3816
Formulář pro projekt DP a formální požadavky na DP najdete v e-learningovém kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Termíny konzultací po dohodě s vyučujícími.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/UZPHK2296